tang21
____________________________________________________________
onsite6
____________________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
incubation3
____________________________________________________________
Moral banner
หนังสั้นคุณส่งเสริมคุณธรรม ic new
____________________________________________________________
M63
    วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถือเป็นวันแม่แห่งชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุุรี จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในมหากรุณาธิคุณ
____________________________________________________________
waikru63
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน นักศึกษา ประธานในพิธีคือบาทหลวงเทียน ซีเหงียนพร้อมด้วย ผู้อำนวยการมนัส วงศ์ประดู่และผู้บริหาร การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยึดหลักการจัดกิจกรรมแบบ New Normal จำกัดคน กระชับเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย  
____________________________________________________________