YamahaMOTO cover
 
30052559 1
____________________________________________________________
 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
50717
    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 บริเวณโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่
____________________________________________________________
กิจกรรมทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
50537
    วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 นักเรียน-นักศึกษา ร่วมกันทำพานไหว้ครู บริเวณโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่
____________________________________________________________
 
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
IMG 3713
    ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 ณ หอประชุม St.Paul วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่
____________________________________________________________
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
50032
    ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยกำหนดให้มีการใส่เสื้อเหลืองทุกวันจันทร์ตลอดปี 2559
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่
____________________________________________________________
 
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2559
11
    คุณพ่ออธิการ บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนคาทอลิก ครูคาทอลิก และนักเรียนคำสอน วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่
____________________________________________________________