อาจารย์มนัส วงศ์ประดู่ ผู้นำทางการศึกษา
วิสัยทัศน์ก้าวไกล เพื่อให้การศึกษาไทยก้าวหน้า
STC director
    "วิทยาลัยทั้งสองได้ให้ความสำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นลำดับต้นๆ มานานนับสิบปี ได้ทุ่มเททรัพยากรและงบประมาณเพื่อการนี้ให้บรรลุเป้าหมาย" อ่านต่อ...     
____________________________________________________________
  YamahaMOTO cover
____________________________________________________________
วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2559
1 25590729
  วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 หมวดวิชาภาษาไทยได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงมีอัจฉริยภาพทางภาษาไทย รวมทั้งเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม รักษาภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงทักษะทางภาษาไทยหลายรูปแบบ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่
____________________________________________________________
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
1 25590728
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือและวิธีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีนายสุรพล ดนตรีสวัสดิ์ ประทานกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ วันพฤหัสที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องราชาวดี
โรงแรมโกลด้นซิตี้ ราชบุรี
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่
____________________________________________________________
1           2
  1 25590213

ติวสอบมาตรฐานฯ
สาขาวิชาการบัญชี
25 ก.พ. 59

 
          1 25590213
สอบมาตรฐานฯ 
สาขาวิชาการตลาด
3 มี.ค. 59 


   other1       other2
     
3           14
  1 25590704 ตรวจเครื่อง
แต่งกาย
นักศึกษาฯ
4 ก.ค. 59
 


   
1 25590709

อ.ต่างประเทศ
สอนเสริมบุตร
หลานกำลังพล
9 ก.ค. 59

 
   other3           other7
  more