ค่ายปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ค่าย 2)
28
     ค่ายปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ค่าย 2) วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559  
ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่
.....................................................................................................................................................
ค่ายปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ค่าย 1)
21
     ค่ายปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ค่าย 1) วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559  
ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่
.....................................................................................................................................................
 อบรมเชิงปฏิบัติการ
  1
    วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
จำนวน 138 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู   เจ้าหน้าที่ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม” อ่านต่อ...
 .....................................................................................................................................................