DRVC

ตารางกำหนดการต่าง ๆ

ทุนเรียนฟรี

น.ร. - น.ศ. ควรรู้

ed233d76fc

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

job
หางานที่ จ.ราชบุรี

สาระน่ารู้

kaniyoom3

ข่าวงานใน "จ.ราชบุรี"

Home
(N62) น.ร.-น.ศ.ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 09:46 น.
ac571205

ตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา
ของ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

ได้เข้าร่วมกิจกรรม เดินเทิดพระเกียรติ "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2557
ณ เทศบาลเมืองราชบุรี
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นี้new

>> ดูเพิ่มเติม <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 09:49 น.
 
(N61) กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 18:38 น.
ac571204

ตัวแทนคุณพ่อ และนักเรียน-นักศึกษา

ของ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โดมของวิทยาลัย
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นี้new

>> ดูเพิ่มเติม <<
 
(N60) น.ร.ได้ขับร้องเพลงหมู่ "พ่อแห่งแผ่นดิน" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2014 เวลา 06:30 น.
ac571201-2

นักเรียน-นักศึกษา
ของ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

ได้เข้าร่วมโครงการ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยได้ขับร้องเพลงหมู่ "พ่อแห่งแผ่นดิน" ในพิธีเปิดงานโครงการ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" ณ บริเวณเวทีกลางน้ำ แม่น้ำแม่กลอง 
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นี้new

>> ดูเพิ่มเติม <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2014 เวลา 06:46 น.
 
(N59) คณะอาจารย์ได้เข้าร่วมการเดินเทิดพระเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2014 เวลา 06:26 น.
ac571201-1

คณะอาจารย์
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้เข้าร่วมขบวนการเดิน
เทิดพระเกียรติ โครงการ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี"

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณตลาดเทศบาลเมืองราชบุรี - ค่ายภาณุรังษี
กรมการทหารช่าง  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นี้ new

>> ดูเพิ่มเติม <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2014 เวลา 06:46 น.
 
(N58) นร.-นศ. ร่วมฝึกร้องเพลง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2014 เวลา 06:16 น.
ac571126

นักเรียน-นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการฝึกขับร้องเพลงหมู่ "พ่อแห่งแผ่นดิน"
เพื่อเข้าร่วมงาน วันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นี้
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง (ตลาดสนามหญ้า)

>> ดูเพิ่มเติม <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2014 เวลา 06:42 น.
 

ผู้บริหาร

 
2md1
 
บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์
อธิการ
 
 
md
 
นายมนัส  วงศ์ประดู่
ผู้อำนวยการ

นักเรียนทุนพระราชทาน

tun2

นักเรียนทุนพระราชทาน
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร

นางสาวสกุณา  วันทอง
นักเรียนชั้น ปวช.2

สมศ. รับรองมาตรฐาน

activate566

ความภาคภูมิใจของเราชาว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
เมื่อ สมศ.
ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

tun2

แสดงความยินดี
กับอาจารย์ทุกท่าน

ที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"
ทั้งรอบ 1 และ รอบ 2

จัดโดย
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต ๑

แสดงความยินดี

aj-sutep1

แสดงความยินดีกับ

อ.สุเทพ  โคฮุด
และ
อ.สุวรรณา  โคฮุด

ที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยยอดเยี่ยม

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

    เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ข่าวการศึกษา

 

ข่าวสารงานราชการ

 

Link Facebook

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.