DRVC

ตารางกำหนดการต่าง ๆ

ทุนเรียนฟรี

น.ร. - น.ศ. ควรรู้

ed233d76fc

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

job
หางานที่ จ.ราชบุรี

สาระน่ารู้

banner_menu5
Home
(N53) ดาวน์โหลดใบสมัครงานวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2014 เวลา 09:48 น.
 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน งานวันวิชาการประจำปี 2557
“ มหกรรมดรุณาวิชาการ ”
ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2557
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
 
รายวิชาที่แข่งขัน และ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่น ี่!!!
 
รายวิชาที่แข่งขัน ประเภทเดี่ยว ประเภทเดี่ยว ประเภททีม
  ช่วงชั้นที่ 3
เฉพาะ ม.3
ช่วงชั้นที่ 4
ม.4 - ม.6
และ ปวช.
ช่วงชั้นที่ 4
ม.4 - ม.6
ปวช. และปวส.
วิชาภาษาไทย download2  
วิชาภาษาอังกฤษ download2  
วิชาสังคมศึกษา download2  
วิชาคณิตศาสตร์ download2  
วิชาวิทยาศาสตร์ download2  
วิชาคอมพิวเตอร์      
  Microsoft Word download2  
  Microsoft Excel download2  
การแข่งขันประกวด การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย download2
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 หรือ ปวช.1 – ปวช.3
การแข่งขัน การติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ download2
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 หรือ ปวช.1 – ปวช.3
การแข่งขันประกวด จัดนิทรรศการบนโต๊ะ download2
เฉพาะ ระดับชั้น ม.3
การแข่งขันประกวด วงดนตรี download2
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 หรือ ปวช.1 – ปวช.3 และ ปวส.1 - ปวส.2
 
 
* ใบตอบรับการเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันวิชาการdownload2
* หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกติกาสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2557download2
* ใบสรุปรายวิชาที่แข่งขันวันวิชาการdownload2
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2014 เวลา 11:48 น.
 
(N52) กิจกรรมจิตอาสา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:31 น.กิจกรรมจิตอาสา 
ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรnew

ลักษณะกิจกรรม : เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จากกิจกรรมกีฬาสีภายใน

ประจำปีการศึกษา 2557     โดยพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณสวนมะขาม

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี    ในวันพุธที่  8 ตุลาคม 2557

>> ดูเพิ่มเติม <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 06:56 น.
 
(N51) กิจกรรมจิตอาสา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:29 น.กิจกรรมจิตอาสา
  ที่ วัดเขาวัง ราชบุรี new

ลักษณะกิจกรรม : เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จากกิจกรรมกีฬาสีภายใน

ประจำปีการศึกษา 2557    โดยพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณวัดเขาวัง ราชบุรี /

ปฏิบัติสมาธิ - ฟังธรรม    ในวันพุธที่  8 ตุลาคม 2557

>> ดูเพิ่มเติม <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 06:49 น.
 
(N50) กิจกรรมจิตอาสา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:25 น.กิจกรรมจิตอาสา 
ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีnew

ลักษณะกิจกรรม : เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จากกิจกรรมกีฬาสีภายใน

ประจำปีการศึกษา 2557    โดยพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อม

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี    ในวันอังคารที่  7 ตุลาคม 2557

>> ดูเพิ่มเติม <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 06:48 น.
 
(N49) กิจกรรมจิตอาสา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:22 น.กิจกรรมจิดอาสา 
ที่ วัดเขาวัง ราชบุรี new

ลักษณะกิจกรรม : เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จากกิจกรรมกีฬาสีภายใน

ประจำปีการศึกษา 2557    โดยพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณวัดเขาวัง ราชบุรี /

ปฏิบัติสมาธิ - ฟังธรรม    ในวันอังคารที่  7 ตุลาคม 2557

>> ดูเพิ่มเติม <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 06:46 น.
 
(N48) กิจกรรมจิตอาสา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:13 น.


กิจกรรมจิตอาสา
   ที่ วัดเขาวัง ราชบุรีnew

ลักษณะกิจกรรม : เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จากกิจกรรมกีฬาสีภายใน

ประจำปีการศึกษา 2557     โดยพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณวัดเขาวัง ราชบุรี /

ปฏิบัติสมาธิ - ฟังธรรม     ในวันจันทร์ที่  6 ตุลาคม 2557

>> ดูเพิ่มเติม <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 06:43 น.
 

ผู้บริหาร

2md1
บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์
อธิการ
 
2md2
นายมนัส  วงศ์ประดู่
ผู้อำนวยการ

นักเรียนทุนพระราชทาน

tun2

นักเรียนทุนพระราชทาน
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร

นางสาวสกุณา  วันทอง
นักเรียนชั้น ปวช.2

สมศ. รับรองมาตรฐาน

activate566

ความภาคภูมิใจของเราชาว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
เมื่อ สมศ.
ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

แสดงความยินดี

aj-sutep1

แสดงความยินดีกับ

อ.สุเทพ  โคฮุด
และ
อ.สุวรรณา  โคฮุด

ที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยยอดเยี่ยม

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

tun2

แสดงความยินดี
กับอาจารย์ทุกท่าน

ที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"
ทั้งรอบ 1 และ รอบ 2

จัดโดย
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต ๑

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

    เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ข่าวการศึกษา

 

ข่าวสารงานราชการ

 

Link Facebook

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.