DRVC

ตารางกำหนดการต่าง ๆ

ทุนเรียนฟรี

น.ร. - น.ศ. ควรรู้

ed233d76fc

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

job
หางานที่ จ.ราชบุรี

สาระน่ารู้

kaniyoom3
Home
(N58) นร.-นศ. ร่วมฝึกร้องเพลง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2014 เวลา 06:16 น.
ac571126

นักเรียน-นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการฝึกขับร้องเพลงหมู่ "พ่อแห่งแผ่นดิน"

เพื่อเข้าร่วมงาน วันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นี้

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง (ตลาดสนามหญ้า)

>> ดูเพิ่มเติม <<
 
(N57) รวมภาพงานวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2014 เวลา 17:35 น.
ac571125

กิจกรรมวิชาการ 
ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรnew

รวมภาพกิจกรรม "ดรุณาวิชาการ เรียนรู้สู่สากล" ประจำปีการศึกษา 2557

ในวันจันทร์ที่  24 พฤศจิกายน 2557

>> ดูเพิ่มเติม <<
 
(N56) รวมภาพงานวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:37 น.
ac571124

กิจกรรมวิชาการ 
ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรnew

รวมภาพกิจกรรม "ดรุณาวิชาการ เรียนรู้สู่สากล" ประจำปีการศึกษา 2557

ในวันจันทร์ที่  24 พฤศจิกายน 2557

>> ดูเพิ่มเติม <<
 
(N55) ผลการแข่งขันในงานวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:49 น.
 
ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน
งานวันวิชาการประจำปี 2557
“ ดรุณาวิชาการ เรียนรู้สู่สากล”
ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2557
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
 
รายวิชาที่แข่งขัน และ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่น ี่!!!
 
รายวิชาที่แข่งขัน ประเภทเดี่ยว ประเภทเดี่ยว ประเภททีม
  ช่วงชั้นที่ 3
เฉพาะ ม.3
ช่วงชั้นที่ 4
ม.4 - ม.6
และ ปวช.
ช่วงชั้นที่ 4
ม.4 - ม.6
ปวช. และปวส.
วิชาภาษาไทย download2 download2  
วิชาภาษาอังกฤษ download2 download2  
วิชาสังคมศึกษา download2 download2  
วิชาคณิตศาสตร์ download2 download2  
วิชาวิทยาศาสตร์ download2    
วิชาคอมพิวเตอร์    
  Microsoft Word download2 download2  
  Microsoft Excel download2 download2  
การแข่งขันประกวด การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย download2
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 หรือ ปวช.1 – ปวช.3
การแข่งขัน การติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ download2
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 หรือ ปวช.1 – ปวช.3
การแข่งขันประกวด วงดนตรี
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 หรือ ปวช.1 – ปวช.3 และ ปวส.1 - ปวส.2
  download2
สรุปผลคะแนนการแข่งขันวันวิชาการ 2557
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:17 น.
 

ผู้บริหาร

 
2md1
 
บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์
อธิการ
 
 
md
 
นายมนัส  วงศ์ประดู่
ผู้อำนวยการ

นักเรียนทุนพระราชทาน

tun2

นักเรียนทุนพระราชทาน
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร

นางสาวสกุณา  วันทอง
นักเรียนชั้น ปวช.2

สมศ. รับรองมาตรฐาน

activate566

ความภาคภูมิใจของเราชาว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
เมื่อ สมศ.
ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

tun2

แสดงความยินดี
กับอาจารย์ทุกท่าน

ที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"
ทั้งรอบ 1 และ รอบ 2

จัดโดย
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต ๑

แสดงความยินดี

aj-sutep1

แสดงความยินดีกับ

อ.สุเทพ  โคฮุด
และ
อ.สุวรรณา  โคฮุด

ที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยยอดเยี่ยม

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

    เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ข่าวการศึกษา

 

ข่าวสารงานราชการ

 

Link Facebook

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.