ตารางกำหนดการต่าง ๆ

     ภาคเรียนที่ 1/2558  

ทุนเรียนฟรี

น.ร. - น.ศ. ควรรู้

ed233d76fc

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

job
หางานที่ จ.ราชบุรี

สาระน่ารู้

 

kaniyoom3

ข่าวงานใน "จ.ราชบุรี"

Home
MOU ด้านภาษาจีนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 15:04 น.
1-25580729

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ คุณพ่ออธิการ และ

นายมนัส วงศ์ประดู่ ผู้อำนวยการ

ได้ร่วมทำพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้านภาษาจีน

กับวิทยาลัย เทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน

เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนnew

 อ่านต่อ... 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 15:13 น.
 
โครงการ "อาชีวศึกษาไทย ก้าวไกลในอาเซียน" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2015 เวลา 14:51 น.
1-25580729

เมื่อวันที่ 19 - 21 กันยายน 2558

อาจารย์อนัญญา ศรีคงอยู่ 

เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม

“โครงการอาชีวศึกษาไทย ก้าวไกลในอาเซียน” 

        ณ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม new

>> ภาพกิจกรรม <<

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2015 เวลา 15:07 น.
 
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2015 เวลา 10:09 น.
1-25580919

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี)

ฝ่ายจริยธรรม - คำสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

มอบน้ำดื่ม และ สิ่งของบริจาค แก่กลุ่มชาติพันธุ์

ในพื้นที่ ต.ท่ากุลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558

โดยคณาจารย์ ซิสเตอร์ เป็นตัวแทนมอบให้กับ

             บาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา ฯ 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 09:46 น.
 
เยี่ยมบ้านเด็ก(คาทอลิก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2015 เวลา 09:21 น.
1-25580908

ซิสเตอร์ และอาจารย์ฝ่ายจริยธรรม - คำสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

ได้ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียนคาทอลิก

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครอง บ้าน และวิทยาลัย

บำรุงและหล่อเลี้ยงความเชื่อตามวิถีชุมชนคาทอลิก

และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบ้านและวิทยาลัยฯ

ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม , เสาร์ที่ 5 และ 12 กันยายน พ.ศ.2558

ในพื้นที่เขตการปกครองสังฆมณฑลราชบุรี 

>> ภาพกิจกรรม <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 09:46 น.
 
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันอังคารที่ 08 กันยายน 2015 เวลา 09:56 น.
1-25580908

อาจารย์-นักเรียนคำสอนและนักเรียนคาทอลิก ร่วมใน

"พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ"

 เนื่องในโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนและฉลองแม่พระบังเกิด

โดยบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์
ณ ห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 

>> ภาพกิจกรรม <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 09:46 น.
 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน 2015 เวลา 09:50 น.
1-25580729

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 

อาจารย์สุเทพ โคฮุด และ อาจารย์ชื่นกมล จงเจริญ

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ :  

การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  

จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

>> อ่านต่อ...<<
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 09:45 น.
 

ผู้บริหาร

 
2md1
 
บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์
อธิการ
 
 
md
 
นายมนัส  วงศ์ประดู่
ผู้อำนวยการ

นักเรียนทุนพระราชทาน

tun2

นักเรียนทุนพระราชทาน
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร

นางสาวสกุณา  วันทอง
นักเรียนชั้น ปวช.2

สมศ. รับรองมาตรฐาน

activate566

ความภาคภูมิใจของเราชาว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
เมื่อ สมศ.
ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

tun2

แสดงความยินดี
กับอาจารย์ทุกท่าน

ที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"
ทั้งรอบ 1 และ รอบ 2

จัดโดย
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต ๑

แสดงความยินดี

aj-sutep1

แสดงความยินดีกับ

อ.สุเทพ  โคฮุด
และ
อ.สุวรรณา  โคฮุด

ที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยยอดเยี่ยม

แสดงความชื่นชม

aj-sutep1

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

มอบเกียรติบัตรความซื่อสัตย์ให้กับ
 นางสาววราสิณีย์ แช่มช้อย
และ
นางสาวลัดดาวัลย์ จูประไพ

นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 ห้อง 2

เนื่องจากทั้งคู่เก็บถุงกระเป๋าเงินได้ที่หน้าห้างโลตัสและส่งคืนเจ้าของ


ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

    เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ข่าวการศึกษา

 

Link Facebook

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.