สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 18 ธันวาคม 2559 นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวส. 1 และ ปวส. 2 จำนวน 54 คน พร้อมด้วยอาจารย์หมวดคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่อง “ชีวิตง่ายๆ กับเทคโนโลยี 4G ในยุค AEC” ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

001
002
003
004
005
006
 

007
008
009
010
0011
012
 

013
014
015
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan