อบรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

อาจารย์อำนวย คำมา อาจารย์พรพิมล ศรีอ่อน และ อาจารย์อรชพร เทียมสุวรรณ เข้าร่วมอบรม โครงการการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ Active Learning ณ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 14-16 ธันวาคม 2558

1
2.5
2
3
4
5
 

7
8
10
12
13
14
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan