พิธีมอบเกรียติบัตร ครูดีเด่น และเกียรติบัตรแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 33

วันที่จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น และเกียรติบัตรแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 33
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีพันจ่าเอก สันติ เลิศไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธาน

01
02
03
04
05
06
 

07
08
09
10
11
12
 

13
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan