ทัศนศึกษา ณ สัทธา

วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 ไปทัศนศึกษาที่ ณ สัทธา อุทยานไทย "ความรู้นอกตำรา ความสงบสุขในอ้อมกอดของธรรมชาติ" พบกับความสุขเรียบง่าย และความรู้มีสีสัน ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย และธรรมชาติอันร่มรื่น เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากการสังเกต การสำรวจ การทดลอง การปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็ว และเป็นเวลานาน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนอีกด้วย

At first page Next page
01
02
03
04
05
06
 

07
08
09
10
11
12
 

13
14
15
16
17
18
 

19
20
21
22
23
24
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan