มอบรางวัลโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี มอบรางวัลโครงการให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่ โครงการรักห้องเรียน,
โครงการรักดี มีวินัย, โครงการอาคารเรียนสีขาว, โครงการพื้นที่สีขาว, และโครงการแต่งกายดีมีมารยาท ประจำเดือนมกราคม 2562

At first page Next page
01
02
03
04
05
06
 

07
08
09
10
11
12
 

13
14
15
16
17
18
 

19
20
21
22
23
24
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan