เข้าร่วมแข่งขันวันวิชาการ PBAC Ed’s Fair ครั้งที่ 21

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ ได้จัดงานวันวิชาการ “PBAC Ed’s Fair ครั้งที่ 21” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยวิทยาลัยฯ ของเรา
ส่งนักเรียนระดับชั้น ปวช. เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 คน ประกอบด้วยวิชา การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จำนวน 3 คน
และวิชาการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash CS6 จำนวน 3 คน

cb099e372263d6ffe9910350757b18f91_19673076_๑๘๑๒๐๗_0001
cb099e372263d6ffe9910350757b18f91_19673076_๑๘๑๒๐๗_0002
cb099e372263d6ffe9910350757b18f91_19673076_๑๘๑๒๐๗_0003
cb099e372263d6ffe9910350757b18f91_19673076_๑๘๑๒๐๗_0004
cb099e372263d6ffe9910350757b18f91_19673076_๑๘๑๒๐๗_0005
cb099e372263d6ffe9910350757b18f91_19673076_๑๘๑๒๐๗_0006
 

cb099e372263d6ffe9910350757b18f91_19673076_๑๘๑๒๐๗_0007
cb099e372263d6ffe9910350757b18f91_19673076_๑๘๑๒๐๗_0008
cb099e372263d6ffe9910350757b18f91_19673076_๑๘๑๒๐๗_0010
cb099e372263d6ffe9910350757b18f91_19673076_๑๘๑๒๐๗_0020
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan