บรรยายพิเศษ “วัยใสใส่ใจภาษี ปี 61”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการบัญชี เข้ารับฟังบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษีอากร
“วัยใสใส่ใจภาษี ปี 61” ที่ห้อง 104 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โดยสรรพากรพื้นที่จังหวัดราชบุรี

01
02
03
04
05
06
 

07
08
09
10
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan