วัยใสใส่ใจภาษี ปี 61

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษีอากรให้แก่นักศึกษา โดยร่วมฟังบรรยายพิเศษ "วัยใสใส่ใจภาษี ปี 61" เน้นประเด็นมาตรา 65 ทวิ 65 ตรี กำไรสุทธิทางบัญชี/ทางภาษีปัญหาการปฏิบัติงานจริงทางด้านภาษีและบัญชี

310548
310549
310550
310551
310553
310554
 

310555
310556
310557
310558
310559
310560
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan