กิจกรรมวันกตเวทิตา

   วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และถือเป็นโอกาสวันแม่แห่งชาติ และในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี ชาวคาทอลิค ถือเป็นสมโภชแม่พระขึ้นสู่สวรรค์ ในโอกาสนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรมวันกตเวทิตาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ
1. เป็นโอกาสเฉลิมฉลองสมโภชแม่พระขึ้นสู่สวรรค์
2. เป็นโอกาสแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์
3. เป็นโอกาสให้นักเรียนแสดงความเป็นผู้มีกตเวทิตาแด่ผู้มีพระคุณ
At first page Next page
IMG_7041
IMG_7042
IMG_7043
IMG_7046
IMG_7049
IMG_7051
 

IMG_7054
IMG_7058
IMG_7059
IMG_7060
IMG_7061
IMG_7062
 

IMG_7063
IMG_7064
IMG_7065
IMG_7066
IMG_7067
IMG_7068
 

IMG_7069
IMG_7071
IMG_7072
IMG_7074
IMG_7075
IMG_7077
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan