อบรมเชิงปฏิบัติการฯ
“การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Google Form”

ศูนย์วิชาการฯ สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ แก่บุคลากรสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Google Form
ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

At first page Next page
_01
_MG_5704
_MG_5708
_MG_5711
_MG_5727
_MG_5729
 

_MG_5745
_MG_5747
_MG_5749
_MG_5751
_MG_5752
_MG_5753
 

_MG_5756
_MG_5759
_MG_5764
_MG_5768
_MG_5771
_MG_5774
 

_MG_5775
_MG_5781
_MG_5784
_MG_5803
_MG_5804
_MG_5807
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan