กิจกรรมจิตอาสาอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ

วันที่ 2 - 28 กรกฎาคม 2561 คณะครู และ นักศึกษาจำนวน 100 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่ 10 มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. ช่วยงานเอกสารแผนกเวชระเบียนที่โรงพยาบาลราชบุรี
2. สร้างความสุขแบ่งปันรอยยิ้ม ที่โรงเรียนวัดหลวง (คลึงวิทยาคม)
3. บริการแนะนำการคำนวณภาษีเงินได้ที่สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชอุปถัมภ์)
4. ผลิตน้ำยาล้างจาน และให้บริการชุมชนบริเวณถนนสมบูรณ์กุล – ถนนคฑาธร

5. แจกน้ำมันหอมระเหย/ยาดมที่แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชบุรี  

At first page Next page
ช่วยงานเวชระเบียน_๑๘๐๗๒๖_0001
ช่วยงานเวชระเบียน_๑๘๐๗๒๖_0002
ช่วยงานเวชระเบียน_๑๘๐๗๒๖_0003
ช่วยงานเวชระเบียน_๑๘๐๗๒๖_0004
ช่วยงานเวชระเบียน_๑๘๐๗๒๖_0005
ช่วยงานเวชระเบียน_๑๘๐๗๒๖_0007
 

ช่วยงานเวชระเบียน_๑๘๐๗๒๖_0008
ช่วยงานเวชระเบียน_๑๘๐๗๒๖_0009
ช่วยงานเวชระเบียน_๑๘๐๗๒๖_0010
ช่วยงานเวชระเบียน_๑๘๐๗๒๖_0011
ช่วยงานเวชระเบียน_๑๘๐๗๒๖_0012
ช่วยงานเวชระเบียน_๑๘๐๗๒๖_0013
 

แนะนำการคำนวณภาษี_๑๘๐๗๒๖_0001
แนะนำการคำนวณภาษี_๑๘๐๗๒๖_0002
แนะนำการคำนวณภาษี_๑๘๐๗๒๖_0003
แนะนำการคำนวณภาษี_๑๘๐๗๒๖_0004
แนะนำการคำนวณภาษี_๑๘๐๗๒๖_0005
แนะนำการคำนวณภาษี_๑๘๐๗๒๖_0006
 

แนะนำการคำนวณภาษี_๑๘๐๗๒๖_0007
แนะนำการคำนวณภาษี_๑๘๐๗๒๖_0008
แนะนำการคำนวณภาษี_๑๘๐๗๒๖_0009
แนะนำการคำนวณภาษี_๑๘๐๗๒๖_0010
DSC_8975
DSC_8977
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan