สร้างความสุขแบ่งปันรอยยิ้ม

วันที่ 2 - 28 กรกฎาคม 2561 คณะครู จากหมวดวิชาภาษาอังกฤษ และนักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่ 10 โดยมีตัวแทนอาจารย์ และนักศึกษาไปสร้างความสุขแบ่งปันรอยยิ้ม ที่โรงเรียนวัดหลวง (คลึงวิทยาคม)

At first page Next page
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0001
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0002
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0003
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0004
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0005
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0006
 

แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0007
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0008
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0009
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0010
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0011
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0012
 

แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0013
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0014
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0015
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0016
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0019
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0020
 

แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0021
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0022
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0023
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0024
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0025
แบ่งปันรอยยิ้ม_๑๘๐๗๒๖_0026
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan