อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอาชีวศึกษา”

เมื่อระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2561 อาจารย์สุเทพ โคฮุด และอาจารย์วไลพร บุษบก ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอาชีวศึกษา” ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

At first page Next page
1
2
3
4
5
7
 

8
9
10
11
12.1
12
 

13
14
15
16
17
18.1
 

18.2
18
19
20
21
22
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan