วิทยาลัย - บ้าน สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการ “วิทยาลัย - บ้าน สานสัมพันธ์” โดยเชิญผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 เข้ารับฟังแนวทางการดูแลนักเรียนจากผู้บริหาร และได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนในความดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสรู้จักคณะครูในวิทยาลัย รับทราบกฎระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัย รับความรู้ด้านการเฝ้าระวังพฤติกรรมในวัยรุ่น และสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างบ้านและวิทยาลัย ณ หอประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี

At first page Next page
IMG_0714
IMG_0715
IMG_0716
IMG_0719
IMG_0720
IMG_0722
 

IMG_0723
IMG_0724
IMG_0725
IMG_0726
IMG_0727
IMG_0728
 

IMG_0729
IMG_0730
IMG_0732
IMG_0736
IMG_0738
IMG_0742
 

IMG_0745
IMG_0746
IMG_0748
IMG_0750
IMG_0752
IMG_0755
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan