อบรมพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นักศึกษาระดับชั้นปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี เป็นตัวแทนไปอบรมพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่
โดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

01
02
03
04
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan