พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรม “ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน - นักศึกษาแสดงออกถึงความมีสัมมาคารวะ มีโอกาสแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงออกถึงความสามัคคี และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี

At first page Next page
IMG_0513
IMG_0515
IMG_0518
IMG_0520
IMG_0523
IMG_0524
 

IMG_0525
IMG_0526
IMG_0527
IMG_0528
IMG_0529
IMG_0530
 

IMG_0531
IMG_0532
IMG_0533
IMG_0534
IMG_0535
IMG_0536
 

IMG_0537
IMG_0538
IMG_0539
IMG_0540
IMG_0541
IMG_0542
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan