ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ตัวแทนครู จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมวาสิฎฐิ ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี

IMG_20180531_075637
IMG_20180531_075710
IMG_20180531_080543
IMG_20180531_080614
IMG_20180531_080625
IMG_20180531_085511
 

IMG_20180531_085838
IMG_20180531_091727
IMG_20180531_134233
IMG_20180531_134958
IMG_20180531_135532
IMG_20180531_140010
 

IMG_20180531_140409
IMG_20180531_142017
IMG_20180531_144304
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan