พิธีลงนามความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

วันที่ 18 มกราคม 2561 อาจารย์ณชยุต นิลแสง เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยระบบโควตา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ,รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนาม

IMG_20180118_123128
IMG_20180118_123200
IMG_20180118_132030
IMG_20180118_132546
IMG_20180118_132702
IMG_20180118_134158
 

IMG_20180118_134221
IMG_20180118_134605
IMG_20180118_134848
IMG_20180118_135227
IMG_20180118_135940
IMG_20180118_135957
 

IMG_20180118_141603
IMG_20180118_142427
IMG_20180118_142454
IMG_20180118_142623
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan