ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 หมวดวิชาการตลาด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา”
ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2/4 สาขาการตลาด ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดธุรกิจ และได้ลงมือปฏิบัติ
ให้มีประสบการณ์ ในการทำธุรกิจ สู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยจำลองการทำธุรกิจ “Snow Ice”

At first page Next page
IMG_1410
IMG_1411
IMG_1417
IMG_1421
IMG_1424
IMG_1425
 

IMG_1427
IMG_1428
IMG_1431
IMG_1432
IMG_1433
IMG_1435
 

IMG_1437
IMG_1438
IMG_1441
IMG_1443
IMG_1446
IMG_1447
 

IMG_1449
IMG_1451
IMG_1453
IMG_1455
IMG_1458
IMG_1459
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan