การเขียนแผนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 หมวดวิชาการตลาด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแผนธุรกิจ” ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการตลาด
ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้ให้กับนักเรียนในการเขียนแผนธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ

IMG_1305
IMG_1309
IMG_1310
IMG_1311
IMG_1312
IMG_1314
 

IMG_1317
IMG_1320
IMG_1322
IMG_1325
IMG_1326
IMG_1329
 

IMG_1331
IMG_1333
IMG_1334
IMG_1335
IMG_1338
IMG_1340
 

IMG_1343
IMG_1346
IMG_1348
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan