อบรมการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสำหรับครู

เมื่อวันที่ 11-13 สิงหาคม 2560 นายจักรพันธ์ นาควรรณโณ หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนายภรต เวระนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสำหรับครู” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

IMG_25600811_091906
IMG_25600811_091915
IMG_25600811_091947
IMG_25600811_092021
IMG_25600811_092025
IMG_25600811_092521
 

IMG_25600811_092533
IMG_25600811_111652
IMG_25600811_111653
IMG_25600811_111655
IMG_25600813_130159
IMG_25600813_155545
 

IMG_25600813_160507
IMG_25600813_160601
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan