ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 อาจารย์วรรณศรี ยอดสุขประเสริฐ อาจารย์รุ่งทิพา หนูเจริญ อาจารย์วิลัยวรรณ เพชรพูล อาจารย์หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และอาจารย์ภรต เวระนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี” จัดโดยคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

At first page Next page
20170727_082427
20170727_082509
20170727_093304
20170727_094448
20170727_094601
20170727_095339
 

20170727_095351
20170727_095458
20170727_103830
20170727_110933_001
20170727_110950
20170727_111008
 

20170727_111018
20170727_111102_001
20170727_111130
20170727_111340
20170727_111657
20170727_111950
 

20170727_112001
20170727_112008
20170727_115035
20170727_115058
20170727_115112
20170727_115132
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan