มอบรางวัลโครงการต่างๆ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รางวัลโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการรักห้องเรียน, โครงการรักดี มีวินัย, โครงการอาคารเรียนสีขาว, โครงการพื้นที่สีขาว, โครงการแต่งกายดีมีมารยาท ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560, หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ การสะกดคำ การอ่านการพูด, หมวดวิชาภาษาไทย รางวัลการจัดบอร์ดวันพ่อ ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ นางสาวลลิตา อ่างเหล็ก และมอบเกียรติบัตรด้านความซื่อสัตย์ให้กับ นางสาวเรืองรอง แซ่ตัน ผู้ซึ่งเก็บกระเป๋าสตางค์ได้และส่งคืนเจ้าของ

At first page Next page
IMG_6334
IMG_6335
IMG_6336
IMG_6337
IMG_6338
IMG_6339
 

IMG_6340
IMG_6341
IMG_6342
IMG_6343
IMG_6344
IMG_6345
 

IMG_6346
IMG_6347
IMG_6348
IMG_6349
IMG_6350
IMG_6351
 

IMG_6352
IMG_6353
IMG_6354
IMG_6355
IMG_6356
IMG_6357
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan