พิธีลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ และนายมนัส วงศ์ประดู่ ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมี นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เป็นผู้ร่วมลงนาม

1
2
3
4
5
6
 

7
8
9
10
11
12
 

13
14
15
16
17
18
 

19
20
21
22
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan