โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 อาจารย์วรรณา เจตสิกทัต นำตัวแทนนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 4 คน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาชีพบัญชี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงทั้ง 2 ทีม

1
2
3
4
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan