สัมมนาทางบัญชี เรื่อง เตรียมความพร้อมมาตรฐานรายงานทางการเงิน ปี 2560

อาจารย์หมวดวิชาการบัญชี เข้าร่วมสัมมนาทางบัญชี เรื่อง “เตรียมความพร้อมมาตรฐานรายงานทางการเงิน ปี 2560” วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

1
2
3
4
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan