พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

โดย นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ลงนาม

82642
82643
82644
82645
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan