อบรมโครงการ Chotprojet

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 คณะอาจารย์หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้แก่ อาจารย์ศศิกาญจน์ แตงอ่อน, อาจารย์พรพิมล ศรีอ่อน, อาจารย์โชติกา ผิวคราม, อาจารย์วิลัยวรรณ เพชรพูล และอาจารย์ณัฐพงศ์ เจริญศรี ได้เข้าร่วมอบรมที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในโครงการ Chotprojet หลักสูตร ซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์

1
2
3
4
5
6
 

7
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan