โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเยี่ยมบ้านนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อพบกับผู้ปกครอง และร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและวิทยาลัยฯ สำรวจความเป็นอยู่ของนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2559

At first page Next page
101697
101698
101695
101696
101693
101694
 

101691
101692
101689
101690
101687
101688
 

101685
101686
101683
101684
108790
108791
 

108793
108794
108795
108796
108797
108798
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan