อาจารย์ต่างประเทศช่วยสอนเสริมให้กับบุตรหลานกำลังพล

อาจารย์ต่างประเทศไปสอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการฟังให้กับบุตรหลานของกำลังพล จำนวน 40 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2559 ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

17559
17561
17562
17563
17564
17565
 

17566
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan