ตรวจเครื่องแต่งกายนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2)

อาจารย์ประจำหมวด ร่วมกันตรวจเครื่องแต่งกายนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีอาจารย์เยาวรัตน์ เจริญรักษ์ จากฝ่ายปกครอง มาช่วยตรวจและให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

57537
57538
57540
57542
57545
57550
 

57551
57553
57555
57556
57558
57561
 

57563
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan