นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นิเทศการสอนอาจารย์หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2559

1
2
3
4
5
6
 

7
8
9
10
11
12
 

13
14
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan