อบรมการจัดการระบบเครือข่ายสำหรับโรงเรียน

อาจารย์อำนวย คำมา, อาจารย์รัศวิทย์ ถิรพัฒนกุล และอาจารย์ณัฐพงศ์ เจริญศรี เข้าร่วมอบรม การจัดการระบบเครือข่ายสำหรับโรงเรียน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559

1
2
3
4
5
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan