พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานการผลิตสื่อการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 อาจารย์จักรพันธ์ นาควรรณโณ และอาจารย์ณัฐพงศ์ เจริญศรี เข้าร่วม พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าอบรม และพิธีปิดโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

1
2
3
4
5
6
 

7
8
9
10
11
12
 

13
14
15
16
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan